za usnu harmoniku

vrhovi zgrada čuvali su poslednje zrake sunca
da prizovu dobre duhove noći

za legende kraja ispred vrata stajala je tacna
na njoj vinjak i pročitani broj Alan Forda

cevi radijatora zvučna veza stanova
komšijska uspavanka

ujutru su na trafiku stizale sveže štampane novine
s mirisom novog dana

deca su istrčavala napolje da se nađu s drugarima
dok su iz kuće pitali a gde ti je to napolje