jedan od nas

budio si se iza zgrade
u žbunu okružen čoporom lutalica

na vojnom otpadu osvajao si reputaciju
poznavaoca svega što nikom ne treba

motor parkiran u dvorištu gimnazije
tvoj dah u kosi maturantkinja

hipnotisan piruetama ruleta
otkupljivao si se novcem roditelja

kao kupač s bademantilom i slamnatim šeširom
čekao si majku kod školskog psihologa

u pretećim dijalozima škrgutao bi zubima
u opuštenim razigravao oštra krila leptira

dva puta po jedna uz nula tri deci
menjao si ime u skladu s receptom

duplo stariji od drugara srednjoškolaca
odrastao si iznova sa šakom punom suncokreta

bio si dovoljno dobar
kad nam je bilo jasno ko si