Loader Image

basket inicijacija

prvi vikend za šorc i majicu
stariji su na glavnom košu
na zidiću nema slobodnih mesta

varka telom pa polaganje
dodavanje bez gledanja
šake združene u pljesak

u pauzama trčim po vodu
lovim pogled najboljih
da im predam prvi gutljaj

nova ekipa traži igrača
demonstriram skok-šut
aj mali da budeš treći

svodim napad na zicer o tablu
u odbrani oponašam oktopoda
kočenjem trošim patike

stegnut zglob i promašaj
zakucan sam u bloku
igrač mi poentira

s koliko ubačenih igram sledeću
ako budemo čekali dva sata