dijalektika navijanja

prizvani poretkom severa ili anarhijom juga
piva u naletu sekli su vinjakom
pored kolonade betonskih stubova
odlazili na polove derbija

nadomak pogrešne tribine
zabranjene pruge prekrivene duksom
Komša je drugarski prećutao

stadion stegnut zvučnim klinčom
odbijenica na kapiji, trk ka sledećoj
sreli su se u istoj molbi
s različitim grbovima nastavili zajedno