grane s repovima

brzo je doručkovao
istrčao napolje
zauzeo kontrolne rašlje
kamufliran purpurnim listovima

u krošnji je pleo mrežu
prespajao grane
vođen hirovima stabla

skočan i gibak
s krznenim ušima
rikao je u interfone

zvao pse i mačke
bele kanarince
na beg iz kolekcija